Fa uns anys , a partir de visites continuades amb els nostres alumnes a la Biblioteca Municipal, se’ns va proposar formar un Club de Lectura. L’experiència va ser tan positiva que aquesta activitat s’ha dut a terme ininterrompudament participant-hi cada vegada més grups de l’escola.

El dia 4 d’octubre, els alumnes de Secundària C van fer un primer contacte amb els professionals de la Biblioteca i van constituir el seu propi Club. Aquest grup està format per nois i noies d’entre 15 i 16 anys, amb diferents graus d’autonomia i interessos propis de l’edat, però que presenten dificultats en la mecànica i/o en la comprensió lectora. Cal doncs trobar propostes prou motivadores per tal d’apropar-los a un món, el literari, del que se’n senten força allunyats.

Les activitats i lectures que es duran a terme durant el curs, s’acorden entre el tutor o tutora i els professionals de la Biblioteca, per tal d’adaptar-les a les capacitats i interessos de cada grup.

La finalitat d’aquest projecte és assolir els següents objectius:

  • Potenciar el gust per la lectura
  • Adquirir una bona mecànica i comprensió lectora
  • Fer ús d’un servei públic
  • Mantenir una conducta adequada
  • Tenir cura del material
  • Respectar el termini del préstec i mostrar responsabilitat en la devolució dels llibres
  • Reflexionar, conversar i donar l’opinió respecte el llibre que s’ha llegit

Actualment es dedica una hora i mitja setmanal a la lectura conjunta del llibre proposat. Són adaptacions , en lectura fàcil, d’obres de diferents autors, majoritàriament clàssics i obres conegudes.

La lectura permet als alumnes posar-se en la pell dels personatges, viatjar a altres països i situar-los en el mapa; imaginar com es vivia en altres èpoques o en altres entorns, i reflexionar sobre els valors que ens transmet  la història.

Les lectures proposades per aquest curs son: Frankenstein i El Llibre de la Selva ( 125 ants de la seva creació). A part dels dies  dedicats al comentari d’aquestes novel·les , es participarà  en els tallers:

Bat: Somni o Desig

Taller de poesia

Bat: Desprès del Desprès

Cal dir que els alumnes disposen del seu propi carnet i en fan ús a través del préstec per demanar els llibres que els interessen.

El temps ens ha mostrat l’èxit d’aquesta experiència.  Cada vegada són més els pares i mares que han observat  un canvi de costums en el lleure dels seus fills. Tant els que mostren més facilitat lectora com els que tot just s’hi estan iniciant troben en els llibres una porta oberta a l’aventura, la imaginació o als temes que són del seu interès.

Cal doncs continuar endavant amb aquest projecte i agrair el suport i la dedicació del Dani, l’Eva i la Francina que el fan possible.

Rosa M. Sogas | Tutora de Secundària C Escola Àuria