La plagiocefàlia és una deformitat de la zona posterior del cap asimètrica que apareix en la majoria de casos en els primers mesos de vida del nadó. Aquest aplanament del cap; pot anar acompanyat d’un torticoli muscular, on la musculatura que permet la mobilitat per girar el coll està compromesa per una contractura, per la qual es requereix un tractament més concret i específic de fisioteràpia. Però també pot anar acompanyat per una actitud de torticolis posicional, on la musculatura no presenta cap contractura, però si una elevada tensió a l’estirament quan es força la rotació del cap. Aquesta dificultat en girar el cap, fa que el nadó mantingui sempre la mateixa postura del cap vers al mateix costat, i aquesta postura fa que la pressió que s’exerceix sobre el crani per la part del darrere és major en un cantó que en l’altre, i d’aquí l’aparició d’aquest aplanament occipital. Per tant, en moltes ocasions hem d’incidir primer a permetre una bona mobilitat del coll, per millorar aquest aplanament. Es recomana modificar la postura dels nadons des dels primers dies de vida.


Per identificar si hi ha alguna dificultat en la rotació del cap de l’infant i valorar si pot haver-hi o no contractura, ens pot ajudar a fer una bona observació, buscant una estona on el nadó estigui en un moment confortable i tranquil. El nadó en la posició panxa enlaire espontàniament sempre mira al mateix cantó? És capaç de girar a l’altra banda quan li parlem o oferim un estímul visual? Un cop en aquesta banda pot estar-se còmodament una estona? O pel contrari, és un anar i tornar de pressa? La posició del nadó sobre el nostre pit en la postura de bocaterrosa també ens pot donar molta informació d’aquesta rotació del cap, pot estar còmodament en ambdós costats? Aquesta observació ens donarà informació si hi ha inicis de torticolis o no, i així anticipar-nos a la possible aparició de la plagiocefàlia.


Les mesures per prevenir la plagiocefàlia lligada a una actitud de torticolis posicional són, promoure una bona mobilitat del coll, oferint propostes visuals al nadó per aconseguir un seguiment visual de banda a banda, acompanyant-lo verbalment, per incentivar la rotació activa del cap, aquests exercicis han de ser progressius i participatius per part del lactant. L’objectiu és aconseguir un estirament actiu de la musculatura cervical, consentit pel nadó amb la finalitat d’assolir una comoditat en aquella rotació on observem dificultats. Durant les activitats de la vida diària facilitar que el lactant giri el cap envers el cantó que més li costa.


Facilitar canvis de posició del lactant, incentivar la postura boca terrosa (sota supervisió parental), aquesta és molt beneficiosa, per promoure que el cap del nadó estigui sense pressions, i per tant ajudar al possible aplanament que s’ha produït arran de la torticolis. Inicialment quan el nadó està de bocaterrosa pot expressar incomoditat, ja que li requereix un esforç important, pot mostrar rebuig a aquesta postura, per aquest motiu és important acompanyar-lo, oferir propostes visuals interessants, i sobretot anticipar, proposant un canvi de posició, quan notem un malestar evident. Si com a pares s’entén la importància i beneficis d’aquesta postura en moments de vigília, el nostre fill/a captarà i se’n beneficiarà d’aquesta. Utilitzar la motxilla de porteig ergonòmica que ofereix molts beneficis entre l’infant i el pare/mare, entre els quals destacar estones de lliure pressió cranial i afavorir la millora de l’aplanament occipital, sobretot en els primers mesos de vida. Evitar en la mesura que sigui possible que el lactant estigui llargues estones en la mateixa posició, en les hamaques, bressols… Existeixen en el mercat uns coixins que ajuden i donen suport aquest tractament posicional per la prevenció de la plagiocefàlia, faciliten que la pressió del cap exercida sobre el coixí sigui menor si la comparem amb el matalàs.

Es recomana consultar i informar als professionals de la salut pediàtrica si s’observen indicis de torticolis i/o plagiocefàlia en el nadó.

Laura Trullols Rodríguez | Fisioterapeuta CDIAP APINAS