De què parlem a les converses de carrer, amb els amics, a les reunions familiars o als bars? Parlem del que veiem, del que sentim, del que ens preocupa. Generalment, acostumem a parlar de la informació que tenim a l’abast i, en moltes ocasions, la major part d’aquesta informació la rebem dels mitjans de comunicació. La televisió, les xarxes, els diaris digitals ens envolten en el nostre dia a dia i això fa que tinguin un gran pes sobre allò que pensem.                                    

Amb l’aparició de les tecnologies de la informació, sorgeix una nova manera d’oferir informació. Actualment, Internet ha generat una gran transformació de les notícies. Els mitjans i les xarxes són una de les nostres principals finestres al món. I és per aquest motiu que quan treballem actualitat a l’aula pretenem que els alumnes es familiaritzin amb tots aquests recursos que tenim a l’abast per obtenir qualsevol informació que puguem necessitar: diaris, revistes, fulletons, la televisió, diaris digitals, documentals, xarxes…

 Els objectius que ens plantegem són els següents:

  • Utilitzar els diferents mitjans de comunicació per cobrir necessitats de la vida quotidiana i del lleure.
  • Desenvolupar estratègies de recerca i diferenciació de continguts, en funció del propòsit.
  • Conèixer i aprendre a valorar amb diferents criteris els esdeveniments que ja han passat, fent-ne una reflexió productiva i ser capaços de debatre sobre diversos temes d’actualitat.

Els alumnes es fan preguntes sobre algun aspecte que els pot interessar, interpreten la resposta, en troben el recurs necessari, aprofundeixen i es fan noves preguntes. El dia a dia és canviant i alhora interessant. Cerquem, contrastem de diverses fonts i mitjans digitals de manera que puguem desenvolupar habilitats i actituds de manera reflexiva i responsable.

I doncs…de què parlem avui?

Gemma Segarra Roch | Tutora de TVA-2 Escola Àuria