Un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç és un servei públic amb un equip multidisciplinar atén infants –i al seu entorn parental- en el procés de diagnòstic i tractament de dificultats, malestars, trastorns,…que els afecti fins els sis anys i alhora articula vies de coordinació i col·laboració amb els equips mèdics/socials/educatius pel que fa a la prevenció i detecció Precoç.

Inicialment se´n deia Servei d´Estimulació Precoç i s´adreçava a nens amb afectacions greus amb el risc de quedar atrapats i fragmentats per la patologia amb un pronòstic ja descrit. L´estimulació es dirigia a atendre els efectes de la patologia tenint en compte la plasticitat dels primers anys de vida i a acompanyar a llurs famílies en aquest procés terapèutic.

Els professionals, des de diversos sabers, ens trobàrem amb infants i pares “en construcció” (tal com diu la Mafalda: graduats el mateix dia), amb necessitats d´escolta, amb capacitats úniques amb una biografia per escriure, amb un destí obert de significants.

De la mà d´aquests infants vàrem aprofundir en com es van teixint els lligams que subjecten els subjectes. Acostàrem aquest saber com a eina de detecció Precoç a educadors i pediatres i obrirem el ventall assistencial pels beneficis que generava l´atenció primerenca. Aquesta dinàmica clínica i preventiva ens portà a batejar de nou el Servei –Servei d´Atenció Precoç- i posteriorment el nom actual –Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç-.

A dia d´avui i fruit del treball conjunt en el CDIAP (neuropediatria, psicologia, logopèdia, fisioteràpia i treball social) hem fet troballes importants pel que fa al TEA per exemple. Gràcies al treball de prevenció/detecció Precoç amb els equips pediàtrics i educatius de les Llars d´Infants , ja ens deriven i atenem consultes durant els primers mesos de vida (ex. “retira la mirada”, “no fer canvis posturals”,…). Molt aviat els nens expressen dificultats pel que fa a la construcció de lligams afectius/socials i es pot llegir en el seu cos.

Al CDIAP tenim l´oportunitat de prendre el pols a les dinàmiques de criança de les problemàtiques que genera. El CDIAP és testimoni i pren la responsabilitat de donar testimoni de que encara queda un llarg camí d´estudi complementari entre les diverses disciplines i equips ordinaris i especialitzats per entendre i atendre la importància dels processos de construcció subjectiva que sempre són originals.

La prevenció, entesa com una feina compartida per a desxifrar les dificultats i malestars dels infants , genera noves oportunitats per escriure i protagonitzar la història de cadascun. Alhora alimenta el desig dels professionals a continuar acostant als altres serveis coneixements i reconeixements que desenvolupem als CDIAPs, serveis públics (aprox. 90 a Catalunya) que pot generar canvis importants en la maduració global dels infants .

Cal tenir molta cura de la confiança que s´ha construït amb les fonts de derivació i la ciutadania ja que l´escenari sòcio-econòmic actual no està apostant prou per a mantenir la xarxa de recursos públics. Els malestars, tossuts, amb símptomes més cridaners o més callats continuen fent-nos demandes i volem continuar escoltant-les amb les condicions suficients i tenint en compte els invents assistencials necessaris per a contenir els límits líquids que afecten els infants i dibuixen la nostre època

Marga Gibert –Psicòloga Clínica CDIAP APINAS- marga.gibert@apinas.cat