Els passats dies 24 i 25 d´octubre es va fer un Curs d´introducció a la Fisioteràpia Respiratòria en Pediatria, per fisioterapeutes d´Atenció Precoç.

Es va realitzar a la Universitat de Ciències de la Salut Blanquerna, i hi varen assistir 16 alumnes.

Va ser una formació de teoria i tallers pràctics de les diferents tècniques i recursos, per tractar la patologia respiratòria del nen petit.

 

CURS ORGANITZAT PER L’ ACAP I ADREÇAT A FISIOTERAPEUTES QUE TREBALLEN EN ATENCIÓ PRECOÇ.

 

Des del CDIAP, es pot realitzar un treball respiratòri, adequat a les necessitats dels nens que atenem , prevenint complicacions i/o evitant llargs tractaments mèdics. Per a poder fer un bon tractament fisioterapèutic respiratori, hem de conèixer l’anatomia i fisiopatologia respiratòria, saber com fer una valoració per a utilitzar les tècniques adients per a la millora del nen, així com saber detectar els signes d’alarma que ens alertaran de quan hem de derivar al nen a l’hospital perquè el seu estat respiratori és greu.

Contingut

  • Anatomia, biomecànica i fisiología respiratòria bàsica en el nen. Núria López.
  • Patología respiratòria en el nen neurològic. Patró restrictiu. Síndrom aspiratiu. Insuficiència respiratòria crònica. Dra María Cols.
  • Avaluació respiratòria del nen i auscultació. Signes d’alarma. Núria López.
  •  Patologies respiratòries secundàries que ens troben al CDIAP. Valoració fisioteràpeutica, prioritats i treball interdisciplinar. Miriam Sala.
  •  Tècniques de permeabilització de les vies aèries superiors e inferiors bàsiques a poder utilitzar en el CDIAP (teoría i taller pràctic) Núria López i Miriam Sala.

Metodologia

Curs teòric amb casos pràctics amb suport de material audiovisual i pràctiques entre els assistents.

Docents

Dra María Cols, Servei de Neumología Hospital Sant Joan de Déu.

Núria López Galbany Diplomada en Fisioteràpia. Fisioterapeuta respiratòria pediàtrica. Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí. Professora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat.

Miriam Sala Grau Diplomada en Fisioteràpia. Fisioterapeuta pediàtrica del CDIAP APINAS d’Igualada.