El conte i el llenguatge a l’aula

A l’escola d’Educació Especial sovint els alumnes necessiten un treball més intensiu d’especialitats com fisioteràpia, logopèdia, psicologia, pedagogia etc. per ajudar-los en el seu desenvolupament i complementar el treball que realitzen les i els mestres, les i els educadors a les aules.

A l’escola Àuria posem molt d’accent en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge degut a que hi ha un nombre elevat d’alumnes que necessiten un treball específic en aquest àmbit. Alguns requereixen de Sistemes Augmentatius o Alternatius de Comunicació per comunicar-se o desenvolupar i millorar el llenguatge, altres necessiten suport per dificultats d’expressió, de la parla, de la lectoescriptura, etc.

 S’ha de treballar l’expressió en context real i habitual del nen, per generalitzar els avenços i habilitats treballades. Cal tenir present el llenguatge en totes les activitats del dia, és a dir, activitats funcionals on es pot modular el llenguatge, la comunicació i posar en pràctica les habilitats adquirides per potenciar-ne el seu ús. Tot i així, des de logopèdia també treballem en grup-aula, en petit grup i/o individual (quan és necessari), mitjançant activitats dirigides a treballar el llenguatge i per a què els infants experimentin el plaer i la necessitat de comunicar-se.

Per fer-ho, a l’aula de primària A, alumnes de 7 a 10 anys, treballem agrupats segons les necessitats de cada un. Alguns d’aquests alumnes necessiten suport de pictogrames i comunicadors per evocar llenguatge. El fil conductor de les activitats és el conte, un recurs molt habitual per al desenvolupament del llenguatge, però és que un hàbit tan senzill com narrar un conte, segons els estudis,  aporta un gran nombre de beneficis: transmissió de cultura, aprenentatge de la llengua, comprensió i construcció de frases, adquisició de vocabulari, desenvolupament de la fantasia i la imaginació, estructuració temporal, augment del desig de conèixer, entre molts d’altres.

Per tant, el conte és una eina privilegiada per treballar el llenguatge. Cal tenir present l’edat dels alumnes i els seus interessos per l’elecció del conte. A l’aula posem en escena la narració, tenim elements visuals i objectes per ajudar a seguir el fil del conte i cada alumne disposa d’un taulell amb pictogrames amb els elements necessaris de la història per poder aprendre i evocar vocabulari. És important repetir-ho vàries sessions, per així poder crear intriga als alumnes, que s’anticipin i s’expressin, evocant paraules i expressions de la narració. Després de repetir varis dies el conte, aprofitem el fil conductor de la història per realitzar activitats de vocabulari, camps semàntics, producció d’onomatopeies per l’articulació, joc de titelles o material del conte; per incentivar l’ús del llenguatge i la comunicació.

Existeixen diverses estratègies que ens faciliten que els alumnes s’expressin i millorin el llenguatge: articular amb claredat les paraules i parlar a poc a poc; situar-se a la mateixa alçada del infant, per assegurar que està escoltant i mirant a la cara; emprar oracions d’estructura senzilla; realitzar entonació acollidora i receptiva pels infants; marcar lleugerament la pronunciació de sons que el nen/a omet o distorsiona; utilitzar gestos naturals per facilitar la comprensió; introduir pauses per a què l’infant participi; intentar no interrompre al nen/a si li costa la resposta i oferir-li un espai.

El conte pot ser un recurs senzill que pot ser d’ajuda a casa per treballar el llenguatge, posar en pràctica les estratègies esmentades i a la vegada crear un clima relaxat que permet crear vincle entre els interlocutors (mares, pares, filles, fills, germans…) compartint espai i discurs. Per potenciar-ho cal que els infants tinguin contes i narracions infantils al seu abast, i buscar una estoneta per compartir-la amb ells. I catacric, catacrac, el conte s’ha acabat.

Laia Bujaldon Gramunt | Logopeda