CDIAP/SAP

Com desxifrem el moviment?

COM DESXIFREM EL MOVIMENT? Els nens poden ser moguts per edat i per manera de ser, sense que aquest moviment impliqui cap problema ni necessitat d’atenció.  S’ha d’anar en compte a no generalitzar diagnòstics i estandarditzar tractaments. Hi ha nens, però, que es mouen a un ritme que interfereix en el seu dia a dia i potser en les seves relacions i en la seva capacitat d’atenció. Aquesta conducta sí

Lateralitat creuada i dificultats en l’aprenentatge escolar: mite o realitat?

Lateralitat creuada i dificultats en l’aprenentatge escolar: mite o realitat?   La majoria de les persones presenten una preferència natural per un costat del seu propi cos; és el que es denomina “lateralitat”.  Aquest costat sol ser el dret –en el cas dels dretans- o l’esquerra -en el cas dels esquerrans-. Quan la persona, en canvi, és capaç d’utilitzar ambdós costats del cos amb la mateixa habilitat, s’anomena ambidextre. No

Material elaborat pel CDIAP SAP APINAS entorn la Prevenció/Detecció-Derivació/Tractament

Material elaborat pel CDIAP SAP A P I N A S entorn la Prevenció/Detecció-Derivació/Tractament . Està adreçat i és fruit de la col•laboració amb la xarxa educativa i sòcio-sanitària ; han estat presentats a la (T.T.I.A.) Taula Territorial per a la Infància i l´Adolescència de l´ANOIA. La TTIA és un espai de trobada pel treball multidisciplinari dels diversos representants dels Serveis Públics que el CDIAP va ajudar a construir i

ELS PRIMERS 30 DIES

ELS PRIMERS 30 DIES Es considera edat gestacional el temps transcorregut des de l’última menstruació de la mare fins al moment del naixement. Aquest període és normalment de 37 a 41 setmanes. Si el naixement es produeix en aquest espai de temps es diu que el nen és nascut a terme. Si la durada de la gestació és inferior a les 37 setmanes, el nadó és prematur o pre-terme. El

Infants de nova generació…

Infants de nova generació… Comença a ser un fet habitual veure nens molt petits i fins-i-tot lactants, a les sales d’espera, usant un mòbil o una “tablet” per passar una estona tranquils. Però sovint absents als esdeveniments de l’entorn i a la relació amb l’altre. Cal tenir present que aquest tipus d’aparells, que els usem com a joguina, poc ajuden al desenvolupament del llenguatge i no faciliten la relació i

Alletament “a demanda?”. Algunes reflexions

Alletament “a demanda?”. Algunes reflexions En els primers anys de vida l´infant (etimologia “que no parla”) és parlat pels altres. Neix immadur , en procés de construcción i li és indispensable un Altre que se´n faci càrrec d´acompanyar-lo satisfent les seves necessitats vitals –físiques i mentals-. Una d´elles és seguir uns ritmes de son i alimentació que l´ajudin a ordenar i regular el caos de les seves percepcions internes i

“LA IMPORTÀNCIA DELS LÍMITS EN EL DESENVOLUPAMENT”

  Aquest material que formula una pregunta que convida a reflexionar sobre “LA IMPORTÀNCIA DELS LÍMITS EN EL DESENVOLUPAMENT” des dels primers temps de vida dels infants.   Ha estat elaborat pel Taller 0-3 anys organitzat pel CDIAP APINAS , adreçat als educadors/es de les Llars d´Infants de l´ANOIA durant els darrers tres anys. En aquest Taller (i en tants altres espais de treball conjunt  , també amb els equips pediàtrics),

L’atenció al CDIAP

L’ATENCIÓ EN EL CDIAP El treball en Atenció Precoç té la seva singularitat més enllà de la disciplina i especialització concreta dels diferents professionals: la interdisciplinarietat. Sovint en la pràctica clínica ens trobem en la situació de sospesar el símptoma i /o la patologia que la criatura presenta en un moment en que tot s’està jugant, en que tot s’està fent. Un moment sensible i delicat ja que sabem que