L’aula dels Verds de l’escola Àuria, cada dimecres, fan una activitat relacionada amb la cuina. No és pròpiament un taller de cuina com el que podem veure en algunes programacions d’escola. Es tracta de treballar diferents conceptes en una sola activitat i en la que els aliments hi tinguin protagonisme.

Els aliments formen part del seu vocabulari més proper i també de les rutines més habituals que fan a l’escola, l’esmorzar i el dinar. Per a la majoria de nens de l’aula de Verds són motivadors per poder aprendre a comunicar-se, a manipular, a organitzar-se en l’espai, etc.

El bufet de fruites és una activitat que inclou molts continguts.

En una taula hi posem tres bols i a cadascun d’ells una fruita diferent molt esmicolada amb el ganivet. Davant de cada bol hi posem un pictograma o fotografia de la fruita que conté, ja que un cop tallada no els dona cap pista de quina fruita es tracta i també ens permet treballar la comunicació per intercanvi de pictogrames (PECS).

Els nens tenen a la seva taula el plat i els coberts per poder menjar-se la fruita. Els nens quan volen fruita van a la taula bufet i donen el pictograma de la fruita desitjada al mestre que està allà. Ell, a la vegada, els atansa el bol i la cullera de servir i ells mateixos es posen la fruita al seu plat. És una tasca complexa servir-se la fruita i que el bol no surti rodant, o que enlloc de posar-la al seu plat, vagi a terra. Ells aprenen a organitzar els seus moviments per tal que tot plegat acabi en el lloc corresponent.

És una activitat senzilla però, si analitzem cada petit moviment o cada fragment d’aquest procés, veurem quina complexitat arriba a tenir. La programació curricular dels alumnes dels Verds afina de manera molt precisa tots aquests aspectes que aquí hem volgut explicar.

Montserrat Tarrats i Ribal | Tutora Aula Verds Escola Àuria