Els treballs de rehabilitació de la torre de Cal Salinas avancen a bon ritme. Cal Salinas és una finca de 850 m2 ubicada a l’inici de l’Avinguda Gaudí, propietat de la Fundació Privada Hospital Comarcal d’Igualada i l’ús de la qual, s’ha cedit a APINAS gratuïtament per un mínim de quinze anys.

Les obres, iniciades el passat mes de Juny, les du a terme els arquitectes Jaume Riba Samarra i Pep Riba Samarra amb un pressupost de 800.000,00€. L’obra està finançada per la Diputació de Barcelona (400.000,00€), la Mancomunitat per l’Atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual de la comarca de l’Anoia (200.000,00€) i APINAS (200.000,00€).

L’Aula Integral de Suport

El programa AIS aplegarà a Cal Salinas un màxim de 16 infants i joves, agrupats de manera diferenciada en grups d’entre 4 i 6 alumnes, d’acord amb les seves característiques educatives i clíniques.

S’hi farà classe en horari de matí i tarda, sempre adaptant-se a les necessitats de cada alumne, i comptarà també amb servei de menjador. L’equip docent estarà format per un coordinador, un professional d’orientació psicopedagògica, un clínic de salut mental infantojuvenil i un tutor i un educador social per cada grup d’alumnes.

L’AIS ha de ser, doncs, un espai educatiu i terapèutic que ofereixi una atenció intensiva i integral, de durada limitada, als nens i adolescents amb trastorns greus (TMG), afavorint la seva recuperació i inclusió escolar i social i una millora en la seva qualitat de vida. Serà una estructura terapèutica en què l’alumne serà el centre de la intervenció i se l’atendrà de manera totalment personalitzada.