El passat dijous 6 de juny es va celebrar l’assemblea general de socis d’APINAS de l’any 2019.

La vicepresidenta d’APINAS Anna Ravell va donar la benvinguda a tots els assistents i va encetar l’assemblea fent quatre reflexions del moment que està vivint APINAS.

Tot seguit va ser el gerent Jordi Aymamí qui va continuar amb l’assemblea explicant a tots els assistents l’estat de les obres de Cal Salinas, com ha sigut l’obra i quan es preveu la seva finalització. Pel que fa a les inversions, es va explicar i presentar l’avantprojecte d’ampliació de la Residència de Prats III.

A continuació el gerent va comentar el canvi de direcció que hi ha hagut a l’Escola Àuria, sent el Josep Palà el nou director de l’Escola. També, es va fer menció al treball i l’esforç que s’està fent en qualitat, amb les acreditacions de ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

Tot seguit es va explicar d’una forma extensiva i detallada la informació d’activitats i econòmiques d’APINAS, finalitzant aquest punt amb l’aprovació dels pressupostos de l’any 2019.

El passat dijous 6 de juny es va celebrar l’assemblea general de socis d’APINAS de l’any 2019.

La vicepresidenta d’APINAS Anna Ravell va donar la benvinguda a tots els assistents i va encetar l’assemblea fent quatre reflexions del moment que està vivint APINAS.

Tot seguit va ser el gerent Jordi Aymamí qui va continuar amb l’assemblea explicant a tots els assistents l’estat de les obres de Cal Salinas, com ha sigut l’obra i quan es preveu la seva finalització. Pel que fa a les inversions, es va explicar i presentar l’avantprojecte d’ampliació de la Residència de Prats III.

A continuació el gerent va comentar el canvi de direcció que hi ha hagut a l’Escola Àuria, sent el Josep Palà el nou director de l’Escola. També, es va fer menció al treball i l’esforç que s’està fent en qualitat, amb les acreditacions de ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

Tot seguit es va explicar d’una forma extensiva i detallada la informació d’activitats i econòmiques d’APINAS, finalitzant aquest punt amb l’aprovació:

  • La memòria econòmica i d’activitats de l’any 2018
  • Informe econòmic de l’any 2018
  • Balanç i compte d’explotació 2018
  • Auditoria 2018
  • Aprovació dels pressupostos 2019

Per acabar l’assemblea hi va haver el torn de precs i preguntes i tot seguit un suca-mulla per a tots els assistents.

Per acabar l’assemblea hi va haver el torn de precs i preguntes i tot seguit un suca-mulla per a tots els assistents.