El passat dijous 8 de juny es va celebrar l’assemblea general de socis d’APINAS de l’any 2016.

El president d’APINAS Enric Fillat va donar la benvinguda a tots els assistents i va encetar l’assemblea fent quatre reflexions del moment que està vivint APINAS.

Tot seguit va ser el gerent Jordi Aymamí qui va continuar amb l’assemblea explicant a tots els assistents el treball que s’està fent en qualitat, amb la propera renovació ISO 9001 i les futures acreditacions de ISO 14001 i la OSHAS 18001, també amb la renovació de concerts del CDIAP, Prats 1 i l’Escola Àuria.

Pel que fa a les inversions s’ha explicat la renovació de les instal·lacions de la Llar-Residència i la intenció d’APINAS de seguir invertint en la modernització i actualització de les seves instal·lacions.

El gerent comenta el canvi de direcció que hi ha hagut el CDIAP, sent la Margarita Bolea la nova direcció del servei. Tot seguit es fa menció de les noves eines informàtiques que APINAS està duen a terme com són la intranet d’APINAS i els programes GMS de gestió de centres i el QMA de gestió de la documentació.

Tot seguit s’explica d’una forma extensiva i detallada la informació d’activitats i econòmica d’APINAS, finalitzant aquest punt amb l’aprovació dels pressupostos de l’any 2016.

Per acabar l’assemblea hi ha el torn de precs i preguntes i tot seguit un suca-mulla per a tots els assistents.

Tot seguit, podeu veure més imatges.