• Joc de composició geomètrica. Consisteix en formar siluetes de figures amb la totalitat de les peces.
• Conjunt de persones, professionals i centres (peces), que tots ells en conjunt formen APINAS (figura tangram).
• Cada peça és un centre i li correspon un color.
• Imatge de cooperativitat, progrés, transformació,evolució…