La RESIDÈNCIA D’APINAS ELS PRATS DE REI, col·labora per primer cop amb el projecte del Servei Comunitari adreçat als alumnes de 3r d’ESO de l’IES Alexander de Riquer de Calaf.

El Servei Comunitari per a l’alumnat, és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Amb l’objectiu de que alguns dels alumnes puguin oferir aquest servei a les  Residències de Prats de Rei , el passat dijous 18 de Novembre, la psicòloga Elisabet Farré i la treballadora social Mònica Mateu, van fer un xerrada informativa per donar a conèixer l’entitat APINAS i, més especialment, la tasca que es realitza a les Residències de Prats de Rei.

Dins del segon trimestre de l’any 2022 es durà a terme la part pràctica i de col·laboració amb aquells alumnes que ens hagin escollit com a Centre.

Mònica Mateu | Treballadora Social