Novament, aquest curs, hem renovat els membres representants de l’Escola Àuria al Consell Municipal d’Infants d’Igualada 2019-2020: l’Alejandro Gómez (Secundària A) i l’Albert Moyes (Secundària B).

El Consell es va crear l’any 2017 i les seves funcions passen per:  establir un mecanisme estable de participació que acosti aquest sector de la ciutadania als valors de la cultura cívica; promoure un escenari educatiu i participatiu que els converteixi en subjectes actius de la ciutat i els permeti debatre sobre els temes que considerin rellevants; desenvolupar una major sensibilitat i implicació amb el seu entorn; estimular una millor convivència entre generacions; donar a conèixer els drets i deures dels infants a la comunitat i aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets de la infància i valorin la seva opinió.

Aquest dijous 14 de novembre, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada s’ha celebrat l’acte de benvinguda als nous integrants del Consell Municipal dels Infants, format pels “petits/es consellers/es” representants dels diferents centres escolars de la ciutat. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la Tinent d’alcalde, regidora d’Acció Social i Habitatge, Carme Riera, i la Tinent d’alcalde, regidora d’Ensenyament, Universitats i Joventut, Marisa Vila, han encapçalat la recepció als nous membres per al curs 2019-2020, que hi han assistit acompanyats de familiars i representants dels seus centres.

Vídeo: Sessió plenària del Consell d’Infants, 14 Novembre 2019

Carla Jubert i David Sánchez | Cap d’Estudis i Subdirector – Escola Àuria