Els alumnes de l’aula de primària A de l’Escola Àuria aquest any hem començat l’activitat de “La Lletra reina”, que es basa en treballar una lletra de manera transversal. La idea és que la lletra reina vagi apareixent en diferents moments de treball i joc durant el dia amb l’objectiu d’aprendre la grafia i la fonologia de les lletres. Aquesta activitat va sorgir de l’interès i de la demanda dels alumnes per aprendre les lletres de l’abecedari.

L’activitat s’inicia el dia que ens toca racons. Tots els nens i nenes anem a l’espai de l’aula reservat per fer aquest treball on hi ha una corona i una pissarra adhesiva de guix. Allà descobrim quina lletra estudiarem durant les dues següents setmanes i ja comencem a treballar. La primera tasca és escriure el nom dels alumnes que contenen la lletra reina a la pissarra. I a partir d’aquí, la lletra que treballem va apareixent al llarg del dia.

Fins a dia d’avui, les lletres que hem treballat (A i E) ens han ajudat a reconèixer molts conceptes que van apareixent a l’aula, identificant auditivament aquestes vocals en paraules com: els dies de la setmana, els mesos, els noms dels companys, els colors, els números, el mobiliari, etc. I a part del fonema, també treballem la grafia de diferents maneres: escrivint-la amb sorra, amb gomets, amb el cos seguint els cercles del terra o amb cordills, amb pintura, dibuixant-la amb tires adhesives de colors, etc. Aquestes activitats ajuden a prendre consciència de la forma de la lletra i després quan l’escriuen i/o la veuen la reconeixen més fàcilment.

Per fer aquest treball de lectura es van pensar diferents estratègies per fer-ho i es va creure que treballar-ho d’aquesta manera ajudaria a adquirir aquest coneixement d’una manera més dinàmica i motivadora per a ells i elles. A més a més, aquest recurs es pot adequar a tots els ritmes i processos d’aprenentatge, ja que, en cap moment perdem de vista les seves capacitats i habilitats. Totes les activitats, tasques, jocs, etc. que es fan estan ideats segons el model de “disseny universal per a l’aprenentatge” (DUA) per tal que tots els i les alumnes puguin participar i gaudir segons les seves necessitats.

Tanmateix, és important entendre que per poder fer aquest treball s’ha de saber a quin nivell de lectura estan els alumnes de l’aula. A primària A la majoria estan situats a la fase logogràfica (lectura quantitativa), on els infants acostumen a reconèixer visualment alguna lletra, poden reconèixer globalment les paraules més treballades a l’aula, coneixen el seu nom escrit, etc. I per tant, és un bon moment per aplicar-ho a l’aula, ja que els ajudarà a avançar en el seu procés de lectoescriptura.

Així doncs, el recurs de “La lletra reina” està sent un recurs molt profitós i als alumnes els hi agrada molt. Només cal veure quan sortim a passejar que només busquen paraules als rètols amb les vocals i s’emocionen molt quan en reconeixen alguna.

Personalment, crec que acompanyar als nens i nenes en el procés de l’aprenentatge de la lectoescriptura és molt bonic. Ara ells i elles estan en aquest punt d’aprenentatge i veure com, a poc a poc, van aprenent les lletres és tant emocionant per ells/es com per a nosaltres, les mestres.

Beth Mauri | Mestra de Primària A Escola Àuria