Les aules de l’Escola Àuria, TVA (Transició a la Vida Adulta) i SE (Secundària E), dins el Programa AIRE que ofereix l’Ajuntament d’Igualada vàrem gaudir del Taller “Estereotips de gènere” organitzat per ATLAS.

El taller ens ha fet reflexionar sobre els estereotips de gènere. Hem realitzat unes dinàmiques de grup que han donat lloc al debat i a la reflexió.

Els estereotips de gènere s’han anat construint i transmeten en les societats amb el pas del temps i estan presents en la nostra societat. Els podem trobar en els mitjans de comunicació, en la publicitat…

I com deia Rosa Luxemburg, una gran revolucionària…”Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures.”