El concepte de qualitat de vida

El següent article del Josep Palà, pedagog de l’Escola Àuria, ens parla del concepte de qualitat de vida. Ens explica què s’entén per qualitat de vida, descriu l’escala GENCAT que és un instrument d’avaluació objectiva i les 8 dimensions que hi ha d’aquesta escala per mesurar la qualitat de vida.

Un article molt interessant per tots nosaltres que recomanem llegir i reflexionar.