El programa de Transició a la Vida Adulta (TVA) de l’Escola Àuria compren tres àmbits d’actuació:

  1. Àmbit d’autonomia personal.
  2. Àmbit d’integració social i comunitària.
  3. Àmbit de formació, d’orientació personal, laboral i tutoria.

Es en aquest tercer àmbit és en el que situem l’objectiu de formar els alumnes per accedir a la vida laboral. Durant la formació a TVA els alumnes  ja realitzen diverses activitats dirigides a aconseguir certes habilitats laborals a través de participació en tallers, tasques de manteniment, arranjaments diversos i producció dins el propi centre.

Els alumnes de TVA fan practiques al Grup Àuria així com en empreses ordinàries de la nostra ciutat, amb l’objectiu que puguin arribar a ser un persones actives dins de la societat.

El fet d’oferir-los l’oportunitat de conèixer el món laboral els aportarà les eines per desenvolupar-se com a persona activa i així  aconseguir més confiança en ells mateixos i integrar-se al món adult.

Aquest curs 2020-21 tenim alumnes fem practiques en 5 empreses de la ciutat i la valoració que fem de les practiques és molt positiva.

Equip del Programa Transició a la Vida Adulta (TVA) de l’Escola Àuria