La logopèdia a l’escola Àuria pren un paper actiu a les seves aules, realitzant entre d’altres tasques i intervencions, sessions grupals per treballar el llenguatge i la comunicació, tan important entre els nostres alumnes.

La comunicació és la base de les relacions socials i del contacte amb l’entorn. A l’aula de Fúcsies ho treballem a través dels sentits, mitjançant activitats que contemplen tasques auditives, visuals, tàctils i fins i tot olfactives i gustatives. Cada alumne presenta unes capacitats i habilitats diferents, per això cal treballar des de tots els estímuls, per garantir a tots l’accés de la informació que volem transmetre. Treballem el llenguatge mitjançant l’estimulació sensorial per fomentar l’entrada d’informació i així provocar sensacions i percepcions.

També tenim en compte els interessos. Si un missatge volem que sigui percebut i treballat, cal que sigui significatiu i atractiu per a tots, encara que un mateix estímul pugui provocar diferents respostes.

L’eix vertebrador de les activitats de comunicació que realitzem a Fúcsies és l’Actualitat. En cada estació de l’any treballem els diferents esdeveniments que pertoquen, vocabulari, cançons, menjar, notícies, dites, etc. D’aquesta manera ens podem anticipar a alguns esdeveniments socials, ens situem en el temps i el nostre entorn, mantenint-nos així al dia i en la cultura que ens envolta.

L’objectiu de les activitats és evocar i treballar el  llenguatge incorporant l’ús de de sistemes de comunicació augmentatius i/o alternatius. Sempre comencem mirant i escoltant un vídeo o joc interactiu sobre el tema a treballar, tot seguit mirem fotografies i pictogrames (estratègies visuals i auditives). Després, relacionem el que hem vist tocant, manipulant i experimentant amb objectes reals i sempre que el tema ho permet incorporem menjar (estratègies tàctils, olfactives i gustatives).

Durant les tasques procurem evocar vocabulari, fer demandes, manifestar els interessos, escoltar i entendre explicacions. Així treballem centrant-nos amb la comunicació però també en manipular, experimentar i passar-ho bé!

Laia Bujaldón

Logopeda

Escola Àuria