Ja fa una colla d’anys que els alumnes de Transició a la Vida Adulta realitzen una activitat d’horticultura en un terreny que ens cedeix Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra. Gràcies a poder utilitzar aquesta parcela de terra podem, curs rere curs, treballar amb els nostres alumnes les competències pròpies d’aquest àmbit que tan pot esdevenir una sortida laboral, una opció de lleure o una aportació amb espècies a l’economia familiar en un futur de vida autònoma o compartida.

La realització de l’activitat de l’hort proporciona als alumnes les orientacions per aprendre conrear diferents vegetals i a l’hora saber a tenir-ne cura i a conèixer les seves aportacions alimentàries. A més, aprenen a utilitzar tant la eines pròpies per conrear un hort, com les estratègies i tècniques necessàries per evitar glaçades, plagues i tot allò que ajudi a un bon creixement de les plantes conreades.

Altres objectius per a la realització d’aquesta activitat són les de comprendre el cicle de vida de les plantes, promoure actituds de conservació i respecte vers la natura i el medi, valorar les relacions entre les activitats humanes i el medi natural, fomentar la convivència i el treball en equip, adquirir comportaments responsables, potenciar i valorar la importància d’incloure hortalisses i verdures en la dieta habitual, utilitzar les tècniques instrumentals, mesura, càlcul, lectura i escriptura, al conreu de l’hort, planificar les actuacions necessàries a cada etapa del procés (preparació del terreny, manteniment i reg, recol·lecta, aprofitament de materials, aigua…).

Una de les persones indispensables per al nostre treball és el Cinto, un voluntari  de Càritas que cada dimecres ens orienta sobre com cal que plantem cada espècie, les llunes, quan i com les hem de regar… fins i tot ens va ensenyar a pelar les canyes que vam anar a buscar a la Font de Can Masarnau, per evitar que el pugó i els insectes hi fessin nius. Ell i també els treballadors del Sindicat dels pagesos, sempre molt atents, ens expliquen com utilitzar algunes eines i altres estris que hi anem a comprar i també com manipular els planters o disseminar les llavors de cada espècie.

És amb el recolzament d’aquests especialistes i el treball incansable dels alumnes de cada dimecres que tenim una bona collita d’enciams, espinacs, cols, bledes, bròquils, faves, pèsols, cebes, calçots… i tot allò que ens permeti el calendari que transcorre durant el curs escolar de setembre a juny. Quan acaba el curs buidem els contenidors de compost i ho enterrem per tota la parcel·la per tal que durant l’estiu aboni el terreny per deixar-lo a punt per al curs vinent. A més, al llarg de tot el curs reciclem les restes de cafè de les càpsules per anar-ho afegint a la terra juntament amb el reg adient. Aquest curs volem afegir-hi també el tractament dels residus orgànics de l’escola, també en forma de compost.

Així doncs l’activitat es desenvolupa sota l’òptica de l’agricultura ecològica i per tant s’han utilitzat tècniques de cultiu encaminades a potenciar l’equilibri ecològic natural reutilitzant l’aigua de la pluja i sense la intervenció de cap producte químic o artificial. Les plantes aromàtiques del voltant permeten la vida als insectes per establir un bon equilibri entre pol·linitzadors, preses i depredadors. És per tant, un treball en equip que ens ajuda a comprendre la natura i el seu cicle de vida.

 

Mireia Segura | Tutora de TVA2