L’any passat vam posar en marxa diferents activitats per introduir als nois i noies de fúcsies més mobilitat i per tant més autonomia.

Aquest curs ens hem endinsat completament en la filosofia de l’activitat física dins de la rutina escolar dels nostres alumnes.

En la societat actual, els nois i noies són cada vegada físicament menys actius a conseqüència dels canvis que s’han produït en els nostres entorns, amb un increment de l’oci sedentari i una disminució de l’activitat física, més encara degut a la pandèmia.

A l’aula de Fúcsies tenim com a objectiu que els nostres alumnes es diverteixin fent exercici, apostem per l’educació física com a mitjà d’aprenentatge. La meta és promoure el millor de cada noi i noia i que es sentin part d’un grup. Creiem que l’exercici físic és un mitjà motivador que va més enllà de l’estona d’educació física com a tal. Nosaltres busquem estratègies per incorporar-la dins de la rutina diària i així poder traslladar-la a casa.

A primera hora del matí realitzem una estona d’exercici físic. Sortim al pati, escalfem i fem estiraments, aquest fet els ajuda a recordar i identificar les diferents parts del cos. Més tard correm pel pati fent petits circuits. A més de treballar el cos, també tractem aspectes com el temps d’espera, l’anticipació, la imitació i el reconeixement dels companys.

Una altra novetat d’aquest curs és el grup de brigada, aquest grup està format per diferents nois i noies que ajuden al manteniment de la nostra escola. Realitzen feines com netejar i endreçar el pati de l’escola i el reciclatge de totes les escombraries. Són tasques on aconsegueixen autonomia i seguretat en si mateixos.

Hem ampliat les activitats de passeig. Valorem molt positivament aquesta estona, ja que ens desplacem per la ciutat i hem de complir les normes de convivència bàsiques com respectar els semàfors, mirar abans de passar pel pas de vianants, caminar per la vorera, etc.

Molt relacionada a aquesta activitat també hem posat en marxa el grup de compra. Els dimecres a la tarda, un grup va a comprar caminant el que necessitem per portar a terme el taller de cuina dels dilluns. És una activitat molt motivadora per a ells.

Resumint, intentem que cada dia facin una activitat de moviment dins del seu horari escolar.

A nivell emocional i social hem trobat una gran diferència en els nostres alumnes ja que, tenen ganes de sortir de l’escola i realitzar activitats on ells siguin els protagonistes i sobretot tinguin l’autonomia en el desplaçament. Per això, dins d’aquestes recomanacions té especial rellevància, sempre que sigui possible, la incorporació i manteniment de conductes senzilles en el seu estil de vida, com caminar fins a l’escola, pujar escales, col·laborar en les tasques domèstiques i jugar de forma física activa.

Segons l’estudi el Dr Rodríguez (coordinador del comitè de la AEP) els nens que practiquen esports són més sociables i pateixen menys trastorns mentals com l’ansietat. La seva pràctica contribueix a enfortir l’autoestima i els ajuda a controlar les seves emocions. L’esport és generador de valors socials i personals, ja que afavoreix a tenir una bona convivència amb els companys i ajuda a cohesionar el grup. Descriu que cada vegada hi ha més estudis que evidencien que millora el rendiment escolar, ja que propicia el desenvolupament de la memòria i l’aprenentatge.

Com motivem als nostres alumnes? Donant molta importància a la diversió i restar-li a la competitivitat o resultats i sobre tot utilitzar la rutina domèstica com a mitjà d’activitats de moviment.

Elisabet Jiménez | Tutora de Fúcsies