El proper dissabte dia 29 de juny a les 12:00 hores es realitzarà la inauguració de la rehabilitació de l’Edifici de Cal Salinas, a càrrec del President de la Diputació de Barcelona i Alcalde d’Igualada l’excel·lentíssim Sr. Marc Castells i Berzosa i el President d’APINAS Sr. Enric Fillat i Fillat.

Aquesta intervenció s’ha pogut realitzar gràcies a la cessió d’ús dels espais de la Torre de Cal Salinas per part de la Fundació Hospital Comarcal d’Igualada, i l’empresa municipal PIMHA a l’entitat APINAS, i al finançament obtingut amb les subvencions de la Diputació de Barcelona (400.000.-€) la Mancomunitat per l’atenció a les persones amb D.I de la comarca de l’Anoia formada per 21 municipis ( 200.000.-€), la resta del finançament s’assoleix amb els fons propis d’APINAS constituïts per les aportacions de socis i col·laboradors (200.000.-€).

Les obres es van iniciar el mes de juny de 2018, al llarg d’aquest any s’ha procedit a fer una rehabilitació integral de l’edifici, amb la reposició de totes les instal·lacions i dels espais del seu entorn, seguint el projecte redactat per l’arquitecte Jaume Riba i Samarra que també ha dirigit aquesta intervenció.

Aquest edifici emblemàtic de Cal Salinas està destinat a l’ampliació dels espais de l’Escola Àuria, per tal d’ubicar-hi el nou servei: “Aula Integral de Suport”, amb una capacitat màxima de 24 alumnes amb necessitats de suport educatiu derivades dels trastorns de conducta. La distribució de l’espai s’ha fet en 4 unitats / aules, 2 sales d’atenció individualitzada, un office menjador , 1 sala polivalent i espais per infermeria i sales de reunions.

L’edifici també acollirà espais de gestió tècnica i administrativa i un habitatge per un màxim de 8 residents en règim de llar-residència.

Resten pendents els equipaments de mobiliari que s’aportaran en el moment d’iniciar les activitats dels diferents serveis que estan previstos ubicar en aquest edifici.