El suport residencial el treballem en 8 àmbits diferents, sent aquests el benestar físic, benestar emocional, el benestar material, desenvolupament personal, relacions interpersonals, inclusió social, autodeterminació i drets. Oferim i adaptem els suports humans, materials i tècnics en base a cada moment de la seva etapa de vida, així com a les situacions externes que s’esdevenen.

A la Residència atenem a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. En aquests moments la resident més jove té 21 anys i la més gran en té 71. La Residència ofereix una atenció continuada i permanent a les persones que hi viuen, atenent, assumint i donant una resposta adequada al conjunt de les seves necessitats, des d’aquelles més bàsiques i assistencials que portaran a un benestar físic, tals com fomentar uns bons hàbits higiènics, d’alimentació, de descans i d’ activitat física; fins a totes aquelles que possibilitin el seu desenvolupament global com a persones, el seu benestar psicològic, emocional i l’obtenció d’un nivell òptim de qualitat de vida (aprenentatge i/o manteniment d’habilitats, comunicació i fomentació de les relacions amb familiars, companys i amics, psicoafectivitat, autocura i oci).  

Treballem per garantir una vida sana i òptima. Afavorim el benestar físic dels nostres residents tenint en compte aspectes com el manteniment de les capacitats físiques: sortint a caminar pel jardí, fer exercicis de psicomotricitat o pujar escales en comptes de fer servir l’ascensor, entre d’altres; també és important una dieta variada, confeccionada seguint les indicacions marcades per l’Agencia de Salut pública de Catalunya i amb recolzament de la nutricionista de l’Hospital d’Igualada.  Altres aspectes important són el manteniment de bons hàbits higiènics com la dutxa diària, rentat de dents, higiene de mans, etcètera; i un correcte descans nocturn,  de entre 7 i 9hores en habitacions confortables amb climatització fred-calent i amb la foscor necessària, així com el control de la seva son.
En relació al benestar emocional dels nostres residents prioritzem el gaudir de moments d’oci on els usuaris poden sortir al jardí, realitzar jocs d’interacció comú, veure la televisió o escoltar música entre d’altres; fomentar les relacions amb familiars i companys i ajudar a conèixer, acceptar i estimar el propi cos així com els propis afectes i ser capaços d’expressar-los, mitjançant el recolzament psicològic.

Degut a la situació actual de pandèmia de Covid-19, ens hem hagut d’adaptar a una nova realitat. Part de l’oci i del lleure s’ha posposat i la valuosa relació amb als seus familiars ha canviat. Gestionar i acceptar aquests canvis és un repte per a tots nosaltres. L’acompanyament és essencial i la tecnologia clau.

Bea Baurier Casanovas – Diplomada en Infermeria

Cristóbal Simón Ortega – Graduat en Fisioteràpia

Residència APINAS. Els Prats de Rei.