Curs 2015-2016. Aules de Blancs, Marrons, Turqueses, Roses i Grocs.