Alumnes de l’aula de Turqueses a 2 de març del 2016.