La fisioteràpia en un entorn escolar és encara una gran desconeguda però, alhora, una part molt important dins d’una escola. En el context de l’educació especial i l’educació inclusiva, doncs, el paper de la fisioterapeuta és molt versàtil i comprèn molts nivells d’intervenció. L’escola Àuria cada matí omple unes aules tant heterogènies com complexes, en les quals cada alumne és una peça important amb necessitats extremadament diverses en un projecte que cada dia ens fa aprendre coses noves.

Mica en mica, el fisioterapeuta, dins l’escola, ha anat passant de ser una figura plenament terapèutica a ser un professional de suport minimitzant o eliminant barreres per facilitar els processos d’aprenentatge a tots els infants. Aquest és el trànsit d’un model terapèutic a un model inclusiu. EL fisioterapeuta és un professional de recolzament educatiu que treballa conjuntament amb la resta de l’equip docent i tècnic.

Així doncs, el fisioterapeuta comença per fer una avaluació de l’infant (conjuntament amb la família i l’equip) en el seu entorn natural (aula, per exemple). A continuació, genera un pla individualitzat relacionat completament amb les habilitats i les activitats funcionals que duu a terme l’infant al llarg del seu dia a dia. Després d’això, hi entra la intervenció.

La intervenció es duu a terme al voltant dels següents aspectes: individuals, d’aula, d’escola, de família i de la comunitat. Té l’objectiu de millorar el rendiment educatiu, promoure la seva participació i autonomia, facilitar l’adquisició d’habilitats i coneixements i també promoure el sentiment de pertinença al grup.

La intervenció a l’aula comprèn des de la instrucció de transferències i desplaçaments dins de l’aula, cooperar amb les mestres en les activitats funcionals de l’infant, dissenyar o triar ajudes tècniques i equipaments (fèrules, cadires de rodes, bipedestadors, caminadors, etc.) per millorar les capacitats funcionals relacionades amb el rendiment educatiu, ser consultora de la mestra per totes aquells aspectes relacionats amb la discapacitat funcional, etc. A nivell de la intervenció a l’escola, els objectius són diversos, també, com instruir a l’infant en els desplaçaments a l’escola (escales, etc.), l’avaluació de les barreres arquitectòniques i molts d’altres.  És important també que hi hagi una bona coordinació amb la família i l’entorn per valorar les barreres que hi poden haver fora l’escola i facilitar el moviment i autonomia de cada infant.

A l’escola, cada dia és una aventura i cada infant és un món!!!  

Jana Compte | Fisioterapeuta Escola Àuria