A l’Escola Àuria vàrem celebrar el dia internacional dels embarbussaments, el 8 de novembre amb el concurs: “Embarbussa’t que fa fort”. Els alumnes organitzats en diferents grups (aula, flexible de llengua, grup “bombolla”) van haver de triar o inventar un embarbussament, fent-ne un rètol original i/o gravant en vídeo l’exercici d’aquest text retòric.

L’embarbussament és una paraula, frase o conjunt de frases on es repeteix un fonema, sovint al començament de dos o més mots consecutius o situats a intervals curts. Si es diu ben de pressa i sense entrebancar-se,  en resulta un joc divertit i un xic difícil.

En trobem en totes les llengües, a tall d’exemple us proposem que repetiu ràpid i de memòria els següents:

“Un plat blanc pla, ple de pebre negre n’era. Un plat blanc pla, ple de pebre negre està”

“Cuando yo digo Diego, digo digo, y cuando digo digo, digo Diego”

“Give papa a cup of proper coffe in a copper coffe cup”

A logopèdia s’utilitzen els travallengües per a la generalització dels fonemes apresos o corregits, és a dir, per a la incorporació de la correcta articulació dels fonemes dins la parla espontània, sense haver-hi de pensar. A més, la pràctica d’embarbussaments fomenta la memòria i l’aprenentatge de vocabulari.

Deixant de banda els travallengües, cal afegir que les cançons, els rodolins i els jocs lingüístics són grans recursos per a l’automatització dels fonemes en parla espontània. Procés que pot semblar fàcil, però que moltes vegades és més llarg i complex que la pròpia correcció del fonema. És en aquest punt que el treball dins l’aula i a casa també són cabdals en la consolidació d’aquesta fita.

Rosa Esteve Mascolet – Logopeda Escola Àuria