L’adolescència és una etapa en el desenvolupament de la persona en la qual succeeïxen diversos canvis tant en l’àmbit físic com psicològic.

En aquesta edat es manifesta un desig de tenir més autonomia com a individu i alhora anar-se desvinculant dels adults de referència. La baixa tolerància a la frustració fa que sovint tinguin reaccions molt emocionals, és el que col·loquialment anomenem rebel·lia. Però també és important que en aquesta edat nosaltres els adults continuem marcant límits i seguim donant responsabilitats.


Com treballem a l’aula per acompanyar als nostres alumnes en aquests moments?


Els adolescents amb discapacitat no estan lliures d’aquests canvis, en ocasions els resulta una mica més difícils, ja que tenen altres reptes vinculats a les relacions interpersonals, el desenvolupament d’habilitats socials i el control de les emocions, conjuntament amb els problemes de comunicació que molts d’ells tenen.


Quan ens trobem amb un alumne que no és capaç de manifestar el que li passa, hem de mirar més enllà de la situació i captar quin ha estat el desencadenant del seu estat anímic.
És important en aquest moment potenciar la comunicació per les vies necessàries perquè l’alumne pugui buscar la manera d’explicar el que sent. Nosaltres com adults som els encarregats d’oferir-li aquestes eines


A l’aula el que més utilitzem és un llibre de comunicació, un recurs que sempre va acompanyat d’altres estratègies de comunicació com són els signes, respostes de si/no, reforç oral, etc. Es busca dins del llibre diverses respostes a la pregunta, es presenten a la pàgina exterior i ells trien mitjançant pictogrames el que millor representa com se sent.

Un altre recurs són les instruccions visuals, compostes també per pictogrames. Són seqüències on explica que ha de fer l’alumne i quina recompensa obtindrà. D’aquesta manera els ajudem a situar-se i estructurar quines coses ha de fer, la recompensa és la motivació perquè ho desenvolupin.

Les instruccions visuals permeten que els alumnes centrin l’atenció, tinguin una interpretació més clara del missatge, els ajuda a comprendre i acceptar el canvi i facilita les transicions entre una activitat i l’altra.

Elisabet Jimenez | Tutora Fucsies Escola Àuria