Igualada (BCN) 08700

Passeig  Verdaguer, 45

Telèfon: 93.804.10.61

Masquefa (BCN) 08783

Carrer Major, 89

Telèfon: 93.772.54.54

Calaf (BCN) 08280

Carrer Francesc Macià, 8

Telèfon: 93.869.91.98

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Servei Atenció Primerenca

Servei de consulta, diagnòstic i tractament públic i gratuït. Especialitzat en els primers anys de vida de l’infant des de l’any 1982.

Concertat amb la Generalitat de Catalunya i gestionat per l’entitat APINAS. Es membre de l’Unió Catalana de CDIAPS. Està format per un equip interdisciplinari de professionals de la fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, pediatria, psicologia i treball social.

Atén els dubtes i les preocupacions dels pares pel que fa a desenvolupar les seves funcions maternes i paternes des de la gestació del seu fill fins els sis anys. Poden consultar per iniciativa pròpia i/o derivats pel pediatre, mestre, educador, psicopedagog, hospitals,… Tracta els malestars, dificultats, trastorns,…dels infants tan a nivell psíquic com  físic  (respiratori, motriu i sensorial).

Forma part de la xarxa de recursos –sanitaris, educatius i socials- per a la infància de la comarca Anoia, amb els que realitza  un servei d’assessorament i coordinació.

INFORME ENQUESTES CDIAP 2020 INFORME ENQUESTES CDIAP 2019 INFORME ENQUESTES CDIAP 2018 INFORME ACTIVITATS 2016

ESPECIALISTES CDIAP

Margarita Bolea (Psicòloga clínica)

Marta Busqué (Psicòloga)

Blanca Mensa (Psicòloga)

Glòria Codina (Psicòloga)

Margarita Gibert (Psicòloga clínica)

Maria Molina (Psicòloga)

Berta Garcia (Psicòloga)

Neus Sebastián (Psicòloga)

Teresa Selvas (Psicòloga)

Núria Álvarez (Logopeda)

Jasmina Capo (Logopeda)

Patricia Uriz (Psicòloga)

Patricia Escobedo (Logopeda)

Jana Compte (Fisioterapeuta)

Miriam Sala (Fisioterapeuta)

Laura Trullols (Fisioterapeuta)

Francisca Garrido (Pediatra)

Argeli Martínez (Neuropediatra)

Mónica Mateu (Treballadora Social)

Enllaç d’interès:

desenvolupa