CDIAP/SAP

Noves dinàmiques familiars

Quins canvis hi han hagut en els darrers anys dins les famílies? Quines són les noves dinàmiques internes en la seva estructura? Hem passat de viure avis, pares, néts en una mateixa casa, amb una sèrie de valors i normes estàtics que semblava que estessin immersos dins la pròpia genètica, a passar a viure de forma molt més individualitzada on totes aquelles normes i creences han quedat en suspens i

Urgències compartides per què “De prop ningú és normal”

Coneixem i reconeixem l´existència dels trastorns mentals. Tot i que no es puguin mesurar generen dolor i malestars amb tot el ventall des de lleus a greus. Afecta la Salut en majúscules i entesa com a Salut global; encara, però, en parlem sumant-hi un adjectiu  “mental”. L´estigmatització social no facilita que la ciutadania demani  una atenció terapèutica que en tingui cura tal com sí que es fa més amb les

El paper de la família en el desenvolupament dels petits.

No és cap secret que l’entorn familiar és un dels principals contextos d’aprenentatge dels infants. Son molts els autors que coincideixen en assenyalar la naturalesa social del desenvolupament humà, afirmant que el desenvolupament té lloc en l’àmbit de les relacions personals i en el marc d’un context determinat, per la qual cosa insisteixen en la importància dels pares, i dels adults en general, en el procés de desenvolupament dels infants

Aprenent a dibuixar

Els papers, llapis, colors, retoladors són objectes que permeten l’associació lliure dels nens, quan ho transformen en dibuixos i relats. O sigui, que el nen pot expressar les seves fantasies, desitjos i experiències. Sophie Morgenstern, psiquiatra i psicoanalista, ha sigut unes de les pioneres en utilitzar els dibuixos per aproximar-se a l’interior dels nens i descobreix que mitjançant el dibuix el nen pot expressar millor les seves queixes i malestars.

L’alimentació, un símptoma més…

Hem d’entendre la negació d’ingerir determinats aliments, en alguns nens amb dificultats en la relació i la comunicació, com un símptoma més del trastorn, com l’evitació de la mirada, del contacte i la relació amb l’altre, l’evitació de tocar determinades textures o les estereotípies motores. En la mesura que entenem l’alimentació com a relació amb l’altre, que té a veure amb el procés de socialització, en aquests infants aquest aspecte

Detecció precoç i prevenció de la plagiocefàlia en lactants

La plagiocefàlia és una deformitat de la zona posterior del cap asimètrica que apareix en la majoria de casos en els primers mesos de vida del nadó. Aquest aplanament del cap; pot anar acompanyat d’un torticoli muscular, on la musculatura que permet la mobilitat per girar el coll està compromesa per una contractura, per la qual es requereix un tractament més concret i específic de fisioteràpia. Però també pot anar

Explica’m..

Quan finalitza el període de vacances, els nens i les nenes tornen a la rutina, alguns amb més ganes que d’altres d’iniciar de nou el curs escolar, les rutines i retrobar-se amb els seus companys/es i mestres. Sovint els adults, planifiquen petits viatges, excursions o sortides pensant en el que sembla pot agradar a les criatures i els pot fer gaudir. En ocasions i per diversos motius, hi ha infants

Adaptació als casals d’estiu

Ara que s’acaba el curs escolar, molts infants inicien els casals d’estiu, on es duran a terme diferents activitats relacionades amb l’àmbit del lleure. Són espais on predominen les activitats lúdiques, el joc, les sortides, activitats esportives… Els nens esperen aquest temps amb molta il·lusió, ja que estimula la creativitat dels més petits, és una font d’aprenentatges i d’adquisició de noves habilitats. També els permet estar en contacte amb la

Dificultats en el son

El son és una necessitat fisiològica. Dormir és una funció essencial per a restablir l’equilibri físic i psíquic del nostre organisme amb la finalitat de poder dur a terme la nostra activitat diària. Les dificultats en el son dels més petitons és una de les consultes més habituals en el nostre servei. Li costa adormir-se, es desperta moltes vegades durant la nit, no dorm gens durant el dia,… són situacions

Atenció als bebés prematurs en el CDIAP APINAS.

Un dels grups de treball en el servei és sobre l’atenció als nadons prematurs.  Creat per ajustar la resposta a les consultes que arriven,  per  prematuritat en el naixement , de nadons de pocs mesos de vida. Alguns d’ells grans prematurs . L’objectiu del grup de treball és aprendre, pensar i valorar com rebre i atendre aquests infants i a les seves famílies. En el CDIAP l’atenció a l’infant ,