APINAS presenta l’avantprojecte de millora i ampliació de la Residència de Els Prats de Rei.

L’actuació preveu la implantació d’ un edifici similar formalment al darrer edifici construït el 2005, complint els paràmetres màxims d’ocupació i edificabilitat resultant del polígon d’actuació establert a la modificació puntual, per tal de poder traslladar la totalitat dels residents ubicats en l’edifici original, que davant la impossibilitat d’adaptar-lo als nous requisits normatius, es destinarà a usos administratius de la residència en part de la planta baixa i en les plantes superiors, ocupant-se la resta de la planta baixa amb la nova zona de cuina i bugaderia que, des d’aquest centre d’ APINAS atén les necessitats del centre d’ APINAS de la resta de la comarca de l’Anoia.

El nou edifici destinat a residència assistida i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual, de planta baixa i dos plantes pis, preveu organitzar la residència en 4 unitats de convivència de 12 residents cadascuna, a les dues plantes superiors amb un total de 48 residents; en la planta baixa es distribueixen les zones de dia com són les sales, els menjadors i els serveis complementaris per els residents i un centre de dia extern per a una capacitat de 24 persones.


Cada unitat de convivència funcionarà de forma independent i estarà formada per 10 habitacions, prioritzant les habitacions d’ús individual, ja que només dues seran dobles i la resta totes individuals. També disposaran d’una sala-menjador amb office d’ús privat per cada unitat de convivència, tres banys adaptats per cada unitat de convivència amb dutxes adaptades per a camilles, i una àrea per a la roba neta, la roba bruta i neteja.


A la part central s’ubicaran l’escala protegida, els dos ascensors i el punt de control, fent de ròtula entre les dues unitats de convivència de cada planta que configuraran dos sectors d’incendi independitzats per tal de garantir la seguretat en cas d’incendi.
A la planta baixa, les zones de dia de la residència disposaran d’una sala amb sortida directa a l’exterior i un menjador per cada unitat de convivència, banys adaptats, àrees de neteja i serveis complementaris d’infermeria, perruqueria i magatzem per a cadires de rodes.

El centre de dia per a 24 persones tindrà dues sales amb sortida directa a l’exterior, banys adaptats, una sala polivalent, una sala d’estimulació basal, una sala de fisioteràpia, una piscina interior i exterior amb vestidors adaptats, àrees de neteja i magatzem per a cadires de rodes.


A la part posterior de planta primera es preveu una àrea d’instal·lacions i magatzems generals vinculat al manteniment de la residència i del centre de dia.