El programa de Transició a la Vida Adulta (TVA)  de l’Escola  Àuria  contempla tres àmbits d’actuació:

 • Àmbit  d’Autonomia personal
 • Àmbit d’Integració Social i Comunitària
 • Àmbit d’Orientació laboral i Tutoria

Alguns dels objectius del programa dins dels àmbits d’Autonomia personal i d’Integració social i comunitària son:

 1. Desenvolupar i consolidar les habilitats físiques, cognitives, comunicatives i afectiva socials que contribueixin a potenciar l’autonomia personal.
 2. Fomentar la participació en els contextos de la vida adulta: domèstic, ús dels serveis públics, comerç, oci i temps lliure, entre d’altres.
 3. Potenciar hàbits relacionats amb la salut, la seguretat personal, l’equilibri afectiu i la relació amb els altres en diferents entorns socials i laborals.

Per portar a terme aquest objectius realitzem alternativament dos activitat al Centre Esportiu Municipal Infinit d’Igualada tots dimarts al mati durant el curs escolar: Aquagym i Tonificació.

L’Aquagym és una Activitat Física que consisteix en la pràctica d’exercicis aeròbics en el medi aquàticc, amb un suport musical. Principalment els objectius generals de l’Aquagym són la millora de la condició cardiorespiratòria, el treball de la força i la resistència muscular, la millora de la flexibilitat i el treball de la coordinació motriu global,  la millora de la postura i la relaxació.

S’ha estès a  la població a causa dels seus magnífics beneficis per a l’organisme i el seu component dinàmic i molt divertit que fan que sigui un esport únic.

Tonificació: Les activitats de tonificació són les que, a més del treball cardiovascular, realitzes exercicis amb un pes/resistència extra (barra, bandes elàstiques, peses…) o amb el teu propi pes per millorar el to muscular. Els beneficis que obtindràs al fer activitats de tonificació són:

 • Millora la  força.
 • Augmenta el teu estat general de fitness (forma física).
 • Modela i tonifica els músculs donant-les consistència
 • Augmenta la densitat dels ossos (contribueix a prevenir la osteoporosis).
 • Prepara la musculatura per assolir una bona postura i compensació muscular

Els nostres alumnes que participen en aquestes sessions esportives d’Aquaym i Tonificació valoren molt positivament l’activitat i l’ambient que es crea en aquest espai municipal sota la supervisió de l’Edu el nostre monitor d’esport.

Carmelo Santafé Lopez | Tutor Escola Àuria